Forumul pentru Viitorul Tinerilor Fermieri

Proiectul BOND (Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the Farming Sector in Europe) a organizat în perioada iulie-septembrie 2020 „Forumul pentru Viitorul Tinerilor Fermieri„, care s-a bucurat de participarea a 34 de tineri fermieri (jumătate femei/jumătate bărbați) cu vârsta sub 34 de ani din 34 de țări europene.

Forumul a fost organizat asociația Eco Ruralis, partener al proiectului. Inițial, planificat ca un eveniment în regiunea Transilvaniei, Forumul s-a adaptat la condițiile schimbătoare și dificile  impuse de pandemia Covid-19. Criza Covid-19 a avut un impact dramatic asupra zonei rurale din întreaga Europa. Pentru organizarea Forumului, această criză a pus serioase probleme tehnice (lipsa unei bune conexiuni la internet în zona rurală) și a generat urgențe neprevăzute în viața personală a tinerilor fermieri.

Acest nou context a obligat organizatorul să revizuiască întreaga metodologie participativă și să păstreze forumul ca o oportunitate de a crea noi legături și rețele. Prin urmare, forumul a fost planificat cu atenție prin intermediul canalelor de conferințe online (Zoom), în diferite etape, ținând cont de diferitele fusuri orare și de timpul necesar pentru pregătire și programare.

Necesitatea de a organiza Forumul online a permis proiectului să testeze o nouă metodologie de activare a participanților. Acest lucru a fost fundamental, deoarece considerăm că relațiile de legătură între tineri este esențială pentru viitor. Considerăm că Forumul a ieșit câștigător de pe urma acestei provocări, folosindu-se de diverse mijloace de comunicare, inclusiv social media.

Forumul a avut următoarele OBIECTIVE:

1. Să facă vizibilă vocea tinerilor fermieri din Europa pentru factorii de decizie și pentru toți actorii relevanți. Tinerii fermieri reprezintă viitorul agriculturii în Europa, dar, în același timp, pare dificil sau imposibil să le auzim nevoile, viziunea și soluțiile, în timp ce se confruntă cu încercările eșuate ale autorităților publice și ale sectorul public și privat de a rezolva problemele în mijlocul unei crize care se agravează. Perspectiva proaspătă a tinerilor generație este prețioasă și necesară, și nu poate continua să fie folosită doar ca slogan, ci trebuie transformată în acțiune.

2. Să faciliteze schimbul între tinerii fermieri. Schimbul orizontal între fermieri este o nevoie clară exprimată cu toate ocaziile de către tineri care au participat la acest proiect și nu numai. Tinerii au nevoie și doresc să lucreze împreună și caută un nou model de muncă colectivă, solicitând un sprijin politic clar în acest sens. Îmbunătățirea capacității de schimb de experiență este o necesitate și face parte, cu siguranță, din prioritățile proiectului BOND. În acest sens, forumul s-a bazat pe experiența celorlalte activități care au fost desfășurate în cadrul proiectului.

3. Oferirea de instrumente pentru ca tinerii fermieri să își dezvolte în continuare spațiul de articulare. Forumul tinerilor a oferit participanților posibilitatea de a-și asuma roluri active în dezvoltarea de ariile tematice, în toate aspectele legate de elaborarea rezultatului final și, de asemenea, în promovarea propriilor mesaje către factorii de decizie și alți actori relevanți. Forumul a creat, de asemenea, legături cu organizațiile existente platforme internaționale existente unde tinerii fermieri se pot implica dincolo de proiectul BOND.

Forumul a fost un prilej pentru această nouă generație de fermieri să își împărtășească viziuni, să îșî exprime nevoile și aspirațiile și să ofere perspective noi, care să fie transpuse în recomandări și soluții politice pentru factorii de decizie.

Structura și metodologia forumului online „Tineri fermieri pentru viitor”.

Primul webinar a reunit toți cei 34 de participanți la Forumul tinerilor. Discuțiile s-au axat pe pe o prezentare generală a participanților și pe metodologia pentru sesiunile următoare. Obiectivele ale acestui prim webinar au inclus:
– Prezentarea activității participanților, a intereselor, a viziunii personale și a viselor pentru viitor ale acestora
– Definirea și atribuirea diferitelor roluri participanților în cadrul viitoarelor grupuri de lucru tematice
– Prezentarea documentelor și videoclipurilor care vor fi puse la dispoziția participanților
– Explicarea metodologiei următoarei serii de ateliere tematice

Cele 4 ateliere tematice:
Temele au fost atent concepute pentru a răspunde nevoilor tinerei generații de fermieri. Cele 4 teme reflectă importanța colectivelor agricole și a creării de rețele, importanța noilor veniți ca element central pentru regenerarea agriculturii în Europa, modul în care se poate dezvolta o viziune la nivel individual și colectiv, scenariile post COVID-19, mândria și recunoașterea de către societate a valorii inerente a agricultorilor, valoarea serviciilor sociale și de mediu furnizate de agricultori, prețuri echitabile pentru mijloace de trai decente garantate de un nou pact între producători și consumatori, patrimoniul cultural pentru omenire și transmiterea cunoștințelor tradiționale, precum și drepturile versus regulile comerciale, cu un accent special pe drepturile țăranilor.

Pe baza contribuțiilor tinerilor fermieri, furnizate prin intermediul unui sondaj prealabil. temele de discuție au fost stabilite și structurate în 4 domenii principale, respectiv:
a) Politici publice în sectorul agricol și alimentar;
b) Accesul la piețe;
c) Drepturile omului în legătură cu resursele naturale;
d) Inovarea și schimbul de cunoștințe

Participanții au fost împărțiți în 4 grupuri de lucru (8-9 participanți fiecare), pe baza profilurilor, a zonei geografice, a echilibrului de gen și a intereselor personale pentru domeniile tematice. Atelierele tematice au beneficiat de prezența experților, a facilitatorului, a echipei tehnice de sprijin. De asemenea, partenerii BOND au fost invitați să participe în calitate de observatori. După încheierea atelierelor, fiecare participant a avut posibilitatea de a transmite comentarii în scris sau prin intermediul înregistrărilor video.

Pentru a garanta participarea deplină a tinerilor fermieri, a fost asigurată interpretarea simultană în limba sârbă și engleză în timpul sesiunilor online.

Pe măsură ce forumul s-a dezvoltat, sesiune după sesiune, au fost realizate toate materialele de bază, documente și materiale multimedia, precum și rezultatele discuțiilor au fost publicate online pe site-ul BOND – pagina web dedicată Forumul tinerilor, după cum urmează (materialele sunt disponibile doar în limba engleză):

MATERIALE

1. Documente de referință

Primul atelier tematic

Ce loc ocupăm noi (tinerii fermieri) în politicile alimentare și agricole ale UE pentru viitor?:

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/ECVC-youth-demands-for-new-Entrants-2016.pdf

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/European-Coordination-Via-Campesina-Farm-to-Fork.pdf

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/European-Coordination-Via-Campesina-CAP-and-NEW-ENTRANTS.pdf

Al doilea atelier tematic

Cum putem dezvolta piețe pentru următoarea generație de agricultori?:

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/Soil-Association_Shortening_supply_chains.pdf

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/FSN-forum_Schola-Campesina.pdf

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/Committee-on-World-Food-Security_Connecting-Smallholders.pdf

Al treilea atelier tematic

Cum pot drepturile la resursele naturale – pământ, semințe, apă – să asigure un viitor viabil pentru tinerii fermieri?:

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/Nyeleni-ECA-for-Food-Sovereignty_Your_Land_My_Land_Our_Land1.pdf

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/UNDROP-Book-of-Illustrations-l-EN-l-Web.pdf

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/UNDROP.pdf

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/CSM_VGGT.pdf

Al patrulea atelier tematic

Cum pot lucra împreună tinerii fermieri pentru a inova și a împărtăși cunoștințele în mod creativ?:

https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/Paper-Innovation-for-Family-farmingSChola-Campesina.pdf

2. Videoclipuri realizate de experți

Primul atelier tematic: https://youtu.be/eyRu6aQ1N3

Al doilea atelier tematic: https://youtu.be/BI3Cdy_Bp6o

Al treilea atelier tematic: https://youtu.be/ZAdQ6alqwBk

Al patrulea atelier tematic: https://youtu.be/MqbtN54wnhc

3. Prezentări ale experților

Primul atelier tematic: https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/BOND-Young-Farmers-Forum-1-Workshop.pdf

Al doilea atelier tematic: https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/BOND-Young-Farmers-Forum-2-Workshop.pdf

Al treilea atelier tematic: https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/BOND-Young-Farmers-Forum-3-Workshop.pdf

Al patrulea atelier tematic: https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/08/BOND-Young-Farmers-Forum-4-Workshop.pdf

4. Videoclipuri

Primul atelier tematic: https://youtu.be/T2OO11uNU9c

Al doilea atelier tematic: https://youtu.be/mdodFg9mQiI

Al treilea atelier tematic: https://youtu.be/ql7n0oWVeOo

Al patrulea atelier tematic: https://youtu.be/a6iCcYQGcO8

Video seminarul final: https://youtu.be/qMK3OUw_0Rg

5. Etapele următoare

Grupul de lucru pentru tineret al CSM: https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/09/EN_CSM-Presentation_compressed.pdf

Grupul de lucru pentru tineret Nyeleni: ECA: https://www.bondproject.eu/wp-content/uploads/2020/09/BOND-presentation_Nyeleni-ECA_Olcay-Bingol_2020-09-18_compressed.pdf

 

Evenimentul a beneficiat de susținere din proiectul Horizon2020 BOND – Bringing Organizations & Network Development to higher levels in the Framing sector in Europe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *