Comitetul de coordonare

Comitetul de coordonare al asociației Eco Ruralis este ales pentru un mandat de 4 ani de Adunarea Generală. Din Comitet fac parte țărani și țărănci din diferite județe ale României. Conform Regulamentului de Ordine Interioară din Comitet fac parte 50% femei și 50% bărbați, promovând astfel egalitatea de gen și minim 30% tineri, promovând astfel tineretul rural.

Una dintre principalele responsabilități ale Comitetului este să coordoneze Grupurile de Lucru (programele) ale asociației, prin care se asigură participarea și consultarea membrilor în strategia asociației, schimbul de experiență și implementarea obiectivelor aprobate de Adunarea Generală. 

Responsabilități ale Comitetului conform Statutului:

  • Reprezintă membrii asociației din punct de vedere al discursului politic pe problematicile abordate de asociației în relația cu terți ( organizații, grupuri informale, instituții publice sau private, mass media);
  • Evaluează și planifică activitatea anuală a asociației;
  • Propune schimbări ale obiectivelor și planurilor pe termen mediu și lung, a direcțiilor politice și de lucru ale asociației către Adunarea Generală și coordonează punerea în aplicare;  
  • Coordonează grupurile de lucru ale asociației (ex.: semințe, pământ, drepturile țăranilor, agroecologie etc.). Asta poate include: crearea unei strategii interne pentru implicarea membrilor pe acea temă, crearea unei strategii externe pentru avansarea temei respective, ghidează echipa de birou pentru realizarea activităților propuse în acest sens – ex. întâlniri ale grupurilor de lucru, participarea la acțiuni și evenimente oportune ale aliaților, instituțiilor publice locale, naționale și europene sau ale altor organizații, propunerea și realizarea de documente de poziție și materiale referitoare la acea temă, participarea în proiecte;
  • Stabilește organigrama, procesul și strategia de dezvoltare umană a asociației (a Comitetului, a echipei de birou etc.);
  • Planifică și contribuie alături de echipa de birou la evenimentele naționale sau internaționale găzduite de asociație (ex. Adunarea Generală, conferințe naționale, forumuri internaționale);
  • Cooperează cu biroul Via Campesina Europa (confederația țărănească la care este afiliată asociația), cu celelalte asociații membre Via Campesina  și în grupurile de lucru europene pe temele de interes comune;
  • Promovează asociația și misiunea sa în rândul membrilor și relaționează cu ei;
  • Întocmește și prezintă Adunării Generale raportul de activitate anual și situația financiară spre aprobare și informare.

Conform votului Adunării Generale Extraordinare din 2023, Comitetul de coordonare este:

Comitet de coordonare EcoRuralis

Ramona Duminicioiu

Ramona Duminicioiu vine din comuna Ionești, județul Vâlcea. Ramona îndeplinește și rolul de președintă al asociației Eco Ruralis din 2023. Ramona este responsabilă de coordonarea grupurilor de lucru pentru Politici Publice, Dreptul la Semințe, Drepturile Țăranilor, Migrație rurală și Dreptul la Piață. În prezent  este implicată în activități de cooperare cu organizații țărănești în Europa de Est și Asia Centrală. De asemenea, participă în procesul de cooperare regională cu Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) din regiunea Europa și Asia Centrală, pentru implementarea Declarației ONU pentru Drepturile Țăranilor.

Szocs Boruss Miklos Attila

Szocs Boruss Miklos Attila vine din satul Alunișu, comuna Sâncraiu, județul Cluj. Attila este responsabil de coordonarea grupurilor de lucru pentru Dreptul la Pământ, Politici Publice, Agroecologie, Migrație Rurală. De asemenea administrează și programul de voluntariat la gospodării țărănești, WWOOF România. De-a lungul activității sale, Attila a lucrat îndeaproape pentru recunoașterea fenomenului acaparării terenurilor în România și pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în favoarea accesului la pământ pentru agroecologie atât la nivel național cât și european. Este implicat în susținerea alianțelor strategice internaționale din care face parte asociația. 

Stela Zamoiu

Stela Zămoiu este o țărancă din satul Dâmbroca, județul Buzău. Stela este responsabilă de coordonarea grupurilor de lucru pentru Dreptul la Semințe și Agroecologie. Începând din 2019, Stela coordonează distribuția anuală de la Casa de Semințe din Dâmbroca alături de familia sa extinsă și echipa administrativă a asociației. Este o ambasadoare a semințelor țărănești și a dreptului țăranilor la semințe pe care le promovează și împărtășește la nenumărate schimburi de semințe din țară și la evenimente naționale și internaționale și, de asemenea, liantul dintre mulți membri ai Eco Ruralis. 

Bogdan Suliman

Bogdan Suliman este un țăran din comuna Vadu Pașii, județul Buzău. Bogdan este responsabil cu coordonarea grupurilor de lucru pentru Agroecologie, Dreptul la Semințe și Tineri. A reprezentat asociația la târguri de plante și schimburi de semințe și de experiență în țară și străinătate.  Bogdan are experiență în activități educative pentru practici agroecologice și salvare de semințe.

Eniko Butyka

Eniko Butyka este o țărancă din zona limitrofă a Cluj-Napoca, originară din familii de hoștezeni, grădinari din jurul Cluj-Napocăi, care au hrănit orașul generații de generații. Eniko este responsabilă de coordonarea grupurilor de lucru pentru Dreptul la Piață și Agroecologie și în acest sens. A reprezentat asociația la conferințe și evenimente la nivel național. În prezent, familia sa vinde legume prin programul de vânzare directă „Cutia Țăranului”, înființat de membri Eco Ruralis.  

Contacteaza-ne pentru alte informatii!

Contact:

Str. David Ferenc, nr. 10, ap. 5 400102 - Cluj Napoca, jud. Cluj ROMÂNIA Tel/fax: 0264 599 204 info@ecoruralis.ro membri@ecoruralis.ro

Suntem membri ai Mișcării Țărănești Internaționale