Finanțare

Conform Art. 7 din Regulamentul de Ordine Interioară, despre Principii de Finanțare, pentru a ne garanta independența și libertatea acțiunilor, asociația Eco Ruralis are următoarele criterii de finanțare:

Surse de finanțare acceptabile:

a) fundații și organizații neguvernamentale independente;

b) donații de la persoane individuale;

c) fonduri publice europene.

Surse de finanțare inacceptabile:

a) fundații politice sau afiliate politic cu partide naționale sau europene;

b) companii comerciale multinaționale sau de alte dimensiuni – a căror activitate generează poluare, încalcă drepturile omului, afectează economia locală;

Datorită veniturilor mici – sub pragul sărăciei – a majorității membrilor asociației, Eco Ruralis nu are o taxă de membru.

În prezent, sursele de finanțare ale asociației sunt:

I. Uniunea Europeană

 • Programul pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020 (H2020)
 • Măsurile de finanțare Erasmus+

II. Donații individuale ale membrilor și susținătorilor

 • Măsura 2%
 • Donații libere

III. Fundații

 • MOWE (Germania)
 • Agroecology Fund (USA)
 • Grassroots Foundation (Germania)
 • Seeds, Soil and Culture (USA)

Proiecte de cooperare internațională:

ruralization logo

Website proiect: www.ruralization.eu

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană – Programul pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020 (H2020).

Durata:  Aprilie 2019 – Martie 2023.

Parteneri:  Universitatea Technică Delft (Coordonatorul proiectului, Olanda), Terre de Liens (Franța), Institute fur Landes (Germania), XCN – Xarxa per a la concervacio de la natura (Spania, Catalonia), Universitatea Wroclawski (Polonia), Shared Assets (Marea Britanie), Academia Maghiară (Ungaria), Kulturland AG (Germania), Universitatea Calabria (Italia), Consulta Europa (Spania), CNRS (Franța), Pro Vertes (Ungaria), Universitatea Debrecen (Ungaria), De Landgenoten (Belgia), Universitatea Tulun (Finlanda), Universitatea Națională a Irlandei – Galway (Irlanda), TEAGASC – Autoritatea de Dezvoltare Agricolă și Alimentară (Irlanda).

Obiectivele proiectului:

1. Înțelegerea factorilor de regenerare a diferitelor spații rurale și dinamica dezvoltării rurale în UE.

2. Dezvoltarea instrumentelor și strategiilor pentru regenerare rurală. 

3. Definirea și evlauarea instrumentelor și strategiilor inovative pe facilitarea noi-veniților în zona rurală, noi-instalați în agricultură, acces la pământ și angrenarea actorilor pentru adaptarea acestora în contextul rural mai larg.

4. A oferi cunoștințe cu privire la “visele rurale” ale noilor generații și conceperea de politici publice pentru ca aceste vise să devină realitate.

5. Culegerea potențialului prin acțiuni de depășire a rolurilor tradiționale de gen în regenerarea rurală.

6. Implicarea actorilor relevanți pentru angajarea într-un proces de ruralizare în care zonele rurale vor deveni un loc interesant si atractiv pentru noile generații.

Tipuri de  activități (în care este implicată Eco Ruralis):

a) Crearea unui cadru pentru cercetare și inovare;

b) Analiză prospectivă: crearea unei baze de date privind tendințele rurale, inventar al “viitorului rural” și a “viselor din tinerețe” (dezvoltat prin studii de caz, interviuri), confruntarea tendințelor și a viselor cu actorii regionali;

c) Facilitarea noilor veniți în mediul rural și a noilor intrați în agricultură: analiza practicilor promițătoare, discuții regionale pentru a îmbunătăți experiențele pozitive;

d) Instrumente și politici pentru acces echitabil la pământ: studiul politicilor publice, a piețelor funciare și a concentrării terenurilor, reflecție asupra acțiunilor inovative, dezvoltarea experiențelor pozitive la scară largă;

e) Proiectarea și evaluarea politicilor: evaluarea politicilor și strategiilor actuale, propunerea de noi politici, instrumente și recomandări;

f) Activități de diseminare și comunicare.

Articol de lansare al proiectului: 

Website proiect: www.accesstoland.eu.

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană – Programul de finanțare Erasmus+.

Durata: Septembrie 2018 – August 2021.

Parteneri: Terre de Liens (coordonatorul proiectului, Franța), Confederația Europeană Via Campesina (ECVC), Real Farming Trust (Marea Britanie), Transnational Institute (Olanda), IFOAM Europa și URGENCI.

Scop: Scopul principal al proiectului este să cercetăm alături de partenerii noștri strategii novative pentru întărirea dreptului la pământ în Europa. Totodată, vom crea o serie de dosare despre situațiile mai multor țări, precum și un raport despre politicile de administrare a terenurilor agricole și a fondului funciar în UE. Ulterior, raportul va sta la baza unor evenimente naționale și internaționale. Împărtășirea rezultatelor proiectului va fi foarte diversă și accesibilă membrilor asociației, atât pe căi vizuale – clipuri video, videoconferințe pe Internet, cât și prin broșuri, rapoarte și alte materiale imprimate.

Website proiect: www.accesstoland.eu

Sursa de finanțare:Uniunea Europeană – Programul de finanțare Erasmus+.

Durata: Septembrie 2018 – August 2021.

Parteneri: Terre de Liens (coordonatorul proiectului, Franța), Xarxa de custodia de territori (Spania), Soil Association (UK), Regionalwert AG (Germania), Rurbans (Spania), De Landgenoten (Belgia), AMPI (Cehia), AgroEcopolis Hellas (Grecia).

Scop: Agricultura europeană suferă de o mare lipsă de noi fermieri, iar cel mai mare obstacol este accesul la pământ – îngreunat de prețurile foarte mari de pe piața funciară. În acest context, inițiativele de acces la pământ deschid calea pentru noi fermieri agroecologici prin soluții precum bănci de terenuri, cooperare cu instituții publice, intermediere de succesiune a fermelor etc. Partenerii reprezintă organizații civice la firul ierbii, care angrenează cetățenii și comunitatea locală în finanțarea terenurilor pentru fermieri. Scopul acestui proiect este instruirea organizațiilor partenere în vederea inițierii muncii de acces la pământ sau în vederea dezvoltării muncii lor existente pentru crearea de acces la pământ. Proiectul reprezintă un interschimb structurat între organizații cu experiență și inițiative la început de drum.

Activități principale și rezultate: Crearea de noi instrumente necesare în plan național și european pentru organizațiile și inițiativele pentru acces la pământ, de exemplu: ghiduri de cum se începe o inițiativă de acces la pământ, traininguri pe teme arzătoare, mentorat între organizații, bibliotecă virtuală de resurse.

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană – Programul de finanțare Erasmus+.

Durata: Octombrie 2018- Februarie 2021.

Parteneri: Confederation Paysanne (coordonatorul proiectului, Franța), Ehne Bizkaia (Spania-Țara Bascilor), NBS (Norvegia), ARI (Italia), MAP (Belgia).

Scop: Acest proiect vizează o abordare sistematică și globală asupra agroecologiei țărănești, inclusiv înțelegerea chestiunilor politice care o influențează. Se dorește crearea unui material de referință pentru agroecologia țărănească, adaptat diferitelor țări europene. Acesta va fi public și distribuit printre organizațiile de țărani și țărănci europene pentru a facilita și iniția învățarea despre agroecologie țărănească. 

Activități principale și rezultate: Pentru a putea crea materialul de referință, proiectul conține 5 traininguri internaționale, în țările partenerilor de proiect; fiecare astfel de sesiune de învățare are drept coordonator organizația – gazdă, unde ceilalți parteneri trimit membri pentru schimb de experiență pe temele: 

1. identificarea agroecologiei țărănești la fermă; 

2. succesiunea fermelor; 

3. biodiversitatea cultivată; 

4. independență tehnologică; 

5. autonomie alimentară. 

Rezultatele proiectului sunt atât cele 5 sesiuni de interschimb de la țăran la țăran, cât și materialul de agroecologie țărănească realizat în mod participantilor.

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană – Programul de finanțare Erasmus+.

Durata: Octombrie 2019 – Ianuarie 2022.

Parteneri: AMPI – Asociace Mistnich Potravinovych Iniciativ (coordonatorul proiectului, Cehia), Agroecopolis (Grecia), Die Agronauten (Germania). 

Scop: Obiectivul principal al acestui proiect este de a crea un training inovator, de aplicat direct de catre adulti, care se instruiesc pentru a mentine conexiunea dintre zonele rurale si cele urbane intr-un mod sustenabil. Acest training contine mentorat si oportunitati de invatare direct la ferma intre tarani si voluntarii (stagiarii) lor in ferme de invatare/ferme-scoala. Majoritatea serviciilor de educație sau instruire în agricultură sunt foarte teoretice. Abordarea din acest proiect este diferită și inovatoare și constă în ghidarea practică asupra cum se pot construi stagii de învățare pentru diferite tipuri de producție la ferme și cum se pot transmite cunoștintele de la țărani la cei care doresc să învețe. Proiectul îi învață pe fermieri și țărani cum să dezvolte competențe de mentori în interacțiunea cu voluntarii și vice-versa, stagiarii sunt motivați să devină responsabili pentru sistemele de agroecologie și conservarea biodiversității în producția de hrană. Acest proiect nu se concentrează doar pe profesioniști, ci și pe alții implicati în producția de hrană: grădinari de hobby, grădinari comunitari sau urbani. 

Activități principale și rezultate – alcătuirea de materiale de învățare, precum:

1. FarmTrain ”pașaport” -un manual-ghid pentru țăranii -mentori si pentru cei care învață (stagiari) despre cum să își organizeze schimbul de cunoștinte și experiență la fermă. (10.2019 – 31.01.2021);

2. FarmTrain “itinerar” – material educativ – coordonat de Eco Ruralis și AMPI (04.2020 – 04.2021);

3. Video-uri informative (08.2020 – 31.08.2021);

4. Platfomă de schimb de experiență cu alte organizații active în educația agricolă aplicată – coordonat de Agronauten și Eco Ruralis (12.2019 – 31.01.2022).

De asemenea, acest proiect nutrește speranța că poate sta la baza dezvoltării și deschiderii de noi ferme-școli în țările partenere, dar și în restul Europei. Proiectul este inclusiv social și accesibil oricui este interesat/ă de producerea de hrană agroecologică sau de transmiterea de cunoștințe relevante.

Exista buget prevazut pentru traducerea in limba romana a materialelor de educare produse. Ambele vor fi lansate in cadrul a 2 evenimentelor diferite in cu participanti nationali. 

Eco Ruralis va gazdui a 3-a intalnire (finala) pentru managementul proiectului, in Decembrie 2021 (data poate fi schimbata, în noul context).

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană – Programul de finanțare Erasmus+.

Durata: septembrie 2019 – iulie 2021.

Parteneri: Fundația Agrinatura (Polonia), Kisleptek (Ungaria), AMA Centar (Serbia), Eco Ruralis (România).

Scopul proiectului este schimbul de cunoștințe și bune practici între cei 4 parteneri, și cu precădere între femei din cele 4 organizații, pe tema utilizării Internetului în diferite scopuri: accesarea piețelor locale, mentinerii securității datelor online, dezvoltării turismului rural și organizării pentru salvarea și propagarea semințelor țărănești.

Activități principale și rezultate:

 • 4 întâlniri de proiect: Polonia (noiembrie 2019), Ungaria (mai 2020), Serbia, România (mai 2021);
 • un ghid de 10 pagini, care va cuprinde informații despre utilizarea Internetului, a media sociale (ex. Facebook), securitate a datelor;
 • vânzarea de produse;
  un material video de 2 minute despre desfășurarea unui schimb de semințe între țărănci;
 • informări / articole în buletine informative ca urmare a celor 4 întâlniri de proiect.

Sursa de finanțare: Agroecology Fund.

Durata: decembrie 2019 – mai 2021.

Parteneri:  Via Campesina Europa, Eco Ruralis, Elkana (Georgia), ADI (Kirghizstan), Zan va Zamin (Tajikistan), Grădina Moldovei (Rep. Moldova), Cultivate! (Olanda).

Scop: Proiectul își propune consolidarea agroecologiei, a rețelelor și a sistemelor semincere țărănești din Europa de Est și Asia Centrală, prin organizarea de acțiuni la nivel local și regional, după nevoile partenerilor implicați în proiect și ale celor două regiuni. 

Activități principale și rezultate (stabilite inițial, vor fi reprogramate în noul context): 

 • 3 întâlniri de proiect între parteneri (ianuarie 2020, mai 2020, mai 2021);
 • o analiză a situației semințelor la nivel țărilor și regiunilor implicate (legislație, aliati, instituții relevante etc.) – activitatea aceasta este coordonată de Cultivate! (feb – mai 2020);
 • un training regional pe tema agroecologiei și a semințelor (case de semințe, schimburi, organizare a țăranilor) în Kirghizstan – organizat de ADI (mai-iunie 2020);
 • întâlniri și activități la nivel național, precum: atelier și masă rotundă cu autorități (Kirghizstan), training pe tema semințelor (Kazakhstan), o publicație și un training practic pe tema agroecologiei (Rep. Moldova), training despre case de semințe și practici agroecologice (Tajikistan), training pe tema agroecologiei și a sistemelor participative de garantare în accesul la piață (Georgia), întâlnirea Grupului de Lucru pentru Dreptul la Semințe (România);
 • eveniment cu participare internațională pe tema semințelor, urmat de un eveniment public, cu participare din partea reprezentanților instituțiilor și asociațiilor relevante pentru procese de politici publice – organizat de Eco Ruralis (noiembrie 2020);
 • 3 publicații pe temele:
  1. legislația referitoare la semințe și propunerile de politici publice din partea partenerilor,
  2. critică la adresa biologiei sintetice, a noilor Organisme Modificate Genetic și, în general, a termenului de inovare tehnologică drept răspuns la schimbările climatice și prezentarea agroecologiei țărănești drept o solutie realistă,
  3. studii de caz, povești de succes din regiune referitoare la agroecologie și sisteme semincere – coordonată de Cultivate! (pe parcursul proiectului).

Website proiect: https://ces.uc.pt/projetos/justfood/en/

Sursa de finanțare: Universitatea din Coimbra (Portugalia).

Durata: 2019-2020.

Parteneri:  Universitatea Coimbra – Portugalia (Coordonatorul proiectului), organizații și mișcări sociale din Portugalia.

Obiectivele proiectului:

1. Dezvoltarea unui studiu comparativ socio-politic care să analizeze contextul din România și Portugalia.

2. Înțelegerea experiențelor și practicilor de producție alimentară din România și Portugalia.

3. Realizarea unui model politic teoretic de durabilitate de producție și justiție alimentară, pe baza experienței actorilor sociali implicați în proiect.

Activitățile în care este implicată Eco Ruralis:

 • 2 workshop-uri cu participarea țăranilor, a cercetătorilor și a factorilor de decizie, care să expună experiența țărănească de producție a hranei și viziunea politică ce poate sprijini acest  model.

Contact:

Str. David Ferenc, nr. 10, ap. 5 400102 - Cluj Napoca, jud. Cluj ROMÂNIA Tel/fax: 0264 599 204 info@ecoruralis.ro membri@ecoruralis.ro

Suntem membri ai Mișcării Țărănești Internaționale