Comisia Europeană ignoră protestul țăranilor din 16 țări împotriva noilor OMG-uri

Asociația Eco Ruralis a participat în data de 17 ianuarie 2018 la demonstrația Via Campesina Europa împotriva noilor Organisme Modificate Genetic (OMG) și pentru dreptul la semințe al țăranilor și țărăncilor, care s-a desfășurat în fața birourilor relevante ale Comisiei Europene din Bruxelles.

Acțiunea a avut loc în contextul prezentării din 18 ianuarie 2018 a concluziilor Avocatului General al Curții de Justiție a Uniunii Europe cu privire la noilor Organisme Modificate Genetic (OMG), cunoscute și sub numele de “noi tehnici de ameliorare”. În timpuri în care corporațiile conduc o campanie intensă de lobby pentru a își putea descărca pe piață noile lor Organisme Modificate Genetic, fără o analiză în prealabil și etichetare, această decizie este fundamentală, întrucât privește drepturile țăranilor la semințe și drepturile consumatorilor de a își alege hrana.

Țărani și țărănci din 16 țări, membri ai mișcării europene Via Campesina, împreună cu organizațiile aliate FIAN, IFOAM, Corporate Europe Observatory și Friends of the Earth Europa au organizat în data de 17 ianuarie 2018, în Bruxelles, un protest cu privire la posibila nereglementare de către Uniunea Europeană a noilor Organisme Modificate Genetic (OMG). Conform opiniei înaintate în 18 ianuarie 2018* de către Avocatul General al Curții de Justiție a UE, Michal Bobek, un număr mare de organisme obținute prin mutageneză ar fi, în principiu, exceptate de la obligațiile conținute de Directiva privind Organismele Modificate Genetic, considerând nenecesară actualizarea legislației, neopunând astfel plasarea acestor noi OMGuri pe piață ca produse „convenționale”. 

Opinia Avocatului General are loc în contextul în care, în 2016, Confédération paysanne, membru francez al Via Campesina Europa, a înaintat un demers la Consiliul Francez de Stat prin care contesta reglementările naționale ce transpun Directiva privind OMG-urile. Sindicatul țărănesc argumenta că tehnica mutagenezei a evoluat de-a lungul timpului, permițând obținerea de produse rezistente doar la anumite ierbicide și astfel riscuri semnificative asupra mediului și sănătății animalelor și a oamenilor. Astfel, Curtea Europeană de Justiție a fost invitată de către Consiliul Francez de Stat să clarifice exact scopul Directivei privind OMG-urile, mai specific limitele, raționamentul și efectele exceptării mutagenezei, precum și să evalueze validitatea sa.

„Transmitem tuturor instituțiilor UE implicate în acest proces, că noi, în calitate de fermieri europeni, ne-am săturat. Pământurile noastre nu sunt terenul de joacă al industriei de biotehnologie și semințele noastre nu trebuie să fie contaminate de noile OMGuri. În cazul în care Uniunea Europeană ar autoriza aceste noi OMGuri în viitor, va comite o gravă încălcare a angajamentelor internaționale, precum Protocolul de la Cartagena**. Opinia Avocatului General nu a oferit un răspuns satisfăcător întrebării inițiale înaintate domniei sale. Acest fapt trebuie rectificat de către Curtea Europeană de Justiție și de Comisia Europeană.”, a declarat Ramona Duminicioiu, reprezentantă a asociațiilor țărănești Eco Ruralis și Via Campesina Europa.

Demonstrația țărănească pan-europeană desfășurată în fața birourilor Uniunii Europene a solicitat Comisiei Europene să reglementeze toate Organismele Modificate Genetic, precum și brevetele nedrepte. În acest scop, delegații Via Campesina Europa au încercat să înmâneze birourilor Comisiei o serie de documente*** referitoare la noile OMGuri și la drepturile țăranilor, însă au fost refuzați.

Acțiunea din 17 ianuarie este doar un element dintr-o luptă mai amplă pentru păstrarea comunităților europene și din lume****, alături de practicile lor agroecologice și pentru a avansa către realizarea suveranității alimentare a oamenilor. În acest timp, industria de biotehnologie conduce campanii intense de lobby în Uniunea Europeană pentru a împinge pe piață noile lor OMGuri fără o evaluare prealabilă și etichetare.

Servind sectorul corporatist, Uniunea Europeană nu doar că nu va fi capabilă să răspundă provocărilor înfruntate de Europa și de către întreaga lume – de mediu, sociale și economice, dar va continua să submineze chiar proiectul unității europene.


Note:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180004en.pdf

** http://biodiversitate.mmediu.ro/convention/cbd_global 

*** Documentele întocmite spre a fi înaintate birourilor Directoratelor Generale ale Comisiei au fost: o scrisoare deschisă care sublinia pericolele noilor OMGuri și ale brevetelor puse comunităților de țărani și consumatorilor Uniunii Europene; documentul de poziție al Via Campesina privind semințele; raportul Via Campesina cu privire la abuzurile majore asupra drepturilor țăranilor și la Declarația Drepturilor Țăranilor. Documentele au fost refuzate de către trei Directorate Generale principale, responsabile de subiectul OMG-urilor: DG Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Dezvoltare, DG Sănătate și Siguranță Alimentară.

**** Reglementarea acestor noi OMG-uri este direct conectată cu drepturile țăranilor, considerând dreptul lor de a salva, utiliza, schimba, vinde și proteja semințele produse la propria fermă drept un element inalienabil al existenței și traiului lor. În acest sens, Via Campesina Europa a solicitat autorităților europene să sprijine procesul condus în prezent la nivelul Națiunilor Unite pentru o Declarație a Drepturilor Țăranilor, motiv pentru care demonstranții s-au oprit și la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Până în prezent, cu excepția Portugaliei, statele membre ale UE care supraveghează Declarația au obstrucționat dezvoltarea sa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Comisia Europeană ignoră protestul țăranilor din 16 țări împotriva noilor OMG-uri

Asociația Eco Ruralis a participat în data de 17 ianuarie 2018 la demonstrația Via Campesina Europa împotriva noilor Organisme Modificate Genetic (OMG) și pentru dreptul la semințe al țăranilor și țărăncilor, care s-a desfășurat în fața birourilor relevante ale Comisiei Europene din Bruxelles.

Acțiunea a avut loc în contextul prezentării din 18 ianuarie 2018 a concluziilor Avocatului General al Curții de Justiție a Uniunii Europe cu privire la noilor Organisme Modificate Genetic (OMG), cunoscute și sub numele de “noi tehnici de ameliorare”. În timpuri în care corporațiile conduc o campanie intensă de lobby pentru a își putea descărca pe piață noile lor Organisme Modificate Genetic, fără o analiză în prealabil și etichetare, această decizie este fundamentală, întrucât privește drepturile țăranilor la semințe și drepturile consumatorilor de a își alege hrana.

Țărani și țărănci din 16 țări, membri ai mișcării europene Via Campesina, împreună cu organizațiile aliate FIAN, IFOAM, Corporate Europe Observatory și Friends of the Earth Europa au organizat în data de 17 ianuarie 2018, în Bruxelles, un protest cu privire la posibila nereglementare de către Uniunea Europeană a noilor Organisme Modificate Genetic (OMG). Conform opiniei înaintate în 18 ianuarie 2018* de către Avocatul General al Curții de Justiție a UE, Michal Bobek, un număr mare de organisme obținute prin mutageneză ar fi, în principiu, exceptate de la obligațiile conținute de Directiva privind Organismele Modificate Genetic, considerând nenecesară actualizarea legislației, neopunând astfel plasarea acestor noi OMGuri pe piață ca produse „convenționale”. 

Opinia Avocatului General are loc în contextul în care, în 2016, Confédération paysanne, membru francez al Via Campesina Europa, a înaintat un demers la Consiliul Francez de Stat prin care contesta reglementările naționale ce transpun Directiva privind OMG-urile. Sindicatul țărănesc argumenta că tehnica mutagenezei a evoluat de-a lungul timpului, permițând obținerea de produse rezistente doar la anumite ierbicide și astfel riscuri semnificative asupra mediului și sănătății animalelor și a oamenilor. Astfel, Curtea Europeană de Justiție a fost invitată de către Consiliul Francez de Stat să clarifice exact scopul Directivei privind OMG-urile, mai specific limitele, raționamentul și efectele exceptării mutagenezei, precum și să evalueze validitatea sa.

„Transmitem tuturor instituțiilor UE implicate în acest proces, că noi, în calitate de fermieri europeni, ne-am săturat. Pământurile noastre nu sunt terenul de joacă al industriei de biotehnologie și semințele noastre nu trebuie să fie contaminate de noile OMGuri. În cazul în care Uniunea Europeană ar autoriza aceste noi OMGuri în viitor, va comite o gravă încălcare a angajamentelor internaționale, precum Protocolul de la Cartagena**. Opinia Avocatului General nu a oferit un răspuns satisfăcător întrebării inițiale înaintate domniei sale. Acest fapt trebuie rectificat de către Curtea Europeană de Justiție și de Comisia Europeană.”, a declarat Ramona Duminicioiu, reprezentantă a asociațiilor țărănești Eco Ruralis și Via Campesina Europa.

Demonstrația țărănească pan-europeană desfășurată în fața birourilor Uniunii Europene a solicitat Comisiei Europene să reglementeze toate Organismele Modificate Genetic, precum și brevetele nedrepte. În acest scop, delegații Via Campesina Europa au încercat să înmâneze birourilor Comisiei o serie de documente*** referitoare la noile OMGuri și la drepturile țăranilor, însă au fost refuzați.

Acțiunea din 17 ianuarie este doar un element dintr-o luptă mai amplă pentru păstrarea comunităților europene și din lume****, alături de practicile lor agroecologice și pentru a avansa către realizarea suveranității alimentare a oamenilor. În acest timp, industria de biotehnologie conduce campanii intense de lobby în Uniunea Europeană pentru a împinge pe piață noile lor OMGuri fără o evaluare prealabilă și etichetare.

Servind sectorul corporatist, Uniunea Europeană nu doar că nu va fi capabilă să răspundă provocărilor înfruntate de Europa și de către întreaga lume – de mediu, sociale și economice, dar va continua să submineze chiar proiectul unității europene.


Note:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-01/cp180004en.pdf

** http://biodiversitate.mmediu.ro/convention/cbd_global 

*** Documentele întocmite spre a fi înaintate birourilor Directoratelor Generale ale Comisiei au fost: o scrisoare deschisă care sublinia pericolele noilor OMGuri și ale brevetelor puse comunităților de țărani și consumatorilor Uniunii Europene; documentul de poziție al Via Campesina privind semințele; raportul Via Campesina cu privire la abuzurile majore asupra drepturilor țăranilor și la Declarația Drepturilor Țăranilor. Documentele au fost refuzate de către trei Directorate Generale principale, responsabile de subiectul OMG-urilor: DG Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Dezvoltare, DG Sănătate și Siguranță Alimentară.

**** Reglementarea acestor noi OMG-uri este direct conectată cu drepturile țăranilor, considerând dreptul lor de a salva, utiliza, schimba, vinde și proteja semințele produse la propria fermă drept un element inalienabil al existenței și traiului lor. În acest sens, Via Campesina Europa a solicitat autorităților europene să sprijine procesul condus în prezent la nivelul Națiunilor Unite pentru o Declarație a Drepturilor Țăranilor, motiv pentru care demonstranții s-au oprit și la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Până în prezent, cu excepția Portugaliei, statele membre ale UE care supraveghează Declarația au obstrucționat dezvoltarea sa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *