Masă rotundă pe tema Accesului la Pământ

Între 28 și 29 noiembrie 2019, în cadrul proiectului BOND (proiect Horizon2020 – Bringing Organizations & Network Development to higher levels in the Framing sector in Europe), Eco Ruralis a organizat în Cluj-Napoca masa rotundă europeană pe tema Acțiuni colective pentru accesul la pământ agricol: Ce oportunități ne oferă Politica Agricolă Comună a UE și Declarația Națiunilor Unite a Drepturilor Țăranilor pentru țăranii din Europa de Est.

Evenimentul a avut ca aprox. 30 de participanți: țărani și țărănci, membri Eco Ruralis, academicieni, politicieni și reprezentanți ai societății civile din țări precum Romania și Republica Moldova, dar și Olanda, Franța, Anglia, Croația sau Italia. Tema centrală a fost importanța acțiunilor colective ale țăranilor și ale altor aliați în facilitarea accesului la pământ pentru agricultură țărănească și promovarea agroecologiei în regiunea noastră.

Dezbaterea a fost structurată pe mai multe sesiuni interactive: în prima sesiune, au fost prezentate situațiile naționale privind dreptul și accesul la pământ și au fost identificate probleme comune din Europa de Est, cum ar fi dezvoltarea nestingherită agroindustrială, care contribuie masiv la concentrarea terenurilor și acapararea lor pentru speculă funciară sau producția agricolă chimizată.

În următoarele sesiuni, participanții au discutat modul în care instrumente internaționale precum Declarația Națiunilor Unite a Drepturilor Țăranilor sau Liniile Directoare Voluntare ale Națiunilor Unite cu privire la Guvernarea Responsabilă a Terenurilor, Fondului Piscicol și Forestier (VGGT) pot fi utilizate în contextul legislativ și funciar din țările mai sus menționate. Cei prezenți au fost de acord că acestea sunt instrumente valoroase, care ar contribui la susținerea drepturilor țărănești, dar au recunoscut că politicile UE (cum ar fi Politica Agricolă Comună) și politicile naționale referitoare la pământ au nevoie de reforme pentru a susține mai bine micii producători și acțiunile colective în care acestea se angajează.

Masa rotunđă s-a încheiat cu un calendar privind oportunități viitoare, de valorificat de către participanți pentru a pune pe agenda publică Dreptul la Pământ al țăranilor. Printre astea se regăsesc: reforma Politicii Agricole Comune a UE și dezvoltarea Planurilor Naționale Strategice, dar și munca Europeană a Via Campesina pentru dezvoltarea și promovarea în rândul factorilor de decizie europeni a unei noi Directive Europene pe Pământ.

Evenimentul a beneficiat de susținere din proiectul Horizon2020 BOND – Bringing Organizations & Network Development to higher levels in the Framing sector in Europe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *