Agroecologia, noua provocare a Europei

Agroecologie pentru Europa (AE4EU): Crearea unei rețele europene de agroecologie în vederea accelerării tranziției către sisteme agricole și alimentare mai sustenabile

Europa se află într-un moment de răscruce în ceea ce privește viitorul agriculturii sale. Agroecologia este un concept cheie care include practici, cercetare, inovare și educație, fiind esențială pentru transformarea sistemului nostru agro-alimentar și pentru abordarea urgențelor climatice și naturale, asigurând în același timp hrană sănătoasă produsă într-un mediu rural puternic și vibrant. Sper ca proiectul Agroecologie pentru Europa să aibă un mare impact în sprijinirea acestei tranziții”, a declarat dr. Alexander Wezel, director de cercetare în cadrul universității ISARA din Lyon, Franța.

Doisprezece parteneri europeni reuniți în consorțiul de proiect vor coopera în vederea dezvoltării cadrului pentru o rețea europeană de laboratoare vii agroecologice, de infrastructură de cercetare și spațiu de învățare pentru țărani și fermieri, cercetători și actori ai societății civile.

Agricultura europeană și sistemele alimentare au suferit un impact semnificativ din cauza a nenumărate provocări, precum eroziunea și degradarea solului, calitatea apei, pierderea biodiversității, insecuritatea alimentară, accesul la pământ și alte resurse pentru producție, îndatorarea țăranilor și fermierilor, pierderea fermelor și schimbările climatice. Agroecologia reprezintă o cale pentru a crea, dezvolta și promova o tranziție către sisteme agro-alimentare inclusive cu natura, cu un impact mic asupra mediului și mai juste din punct de vedere social și economic și, totodată, reprezintă o abordare cheie pentru a face față acestor provocări.

AE4EU este un proiect lansat în ianuarie 2021, care se va derula pentru o perioadă de trei ani și care își propune să faciliteze o tranziție de succes către agroecologie, prin dezvoltarea unor acțiuni ambițioase și de lungă durată în cercetare, inovare, networking, formare și educație la nivel european. Datorită unei rețele europene și implicării a diferiți actori reprezentând orizonturi și sectoare diverse, proiectul va conduce o analiză a agroecologiei prin intermediul a trei piloni: știință, set de practici și mișcare socială.

Obiectivele proiectului:

  • Consolidarea legăturilor dintre actori relevanți

Înțelegerea, analizarea și identificarea contextului în care se desfășoară agroecologia în țările europene, precum și a actorilor implicați reprezintă fundamentul legăturilor dintre aceștia, precum și în avansarea agroecologiei la nivel european. Un prim obiectiv îl reprezintă crearea unei Rețele Europene de Interschimb în Agroecologie.

  • Consolidarea abilităților și metodelor în vederea dezvoltării infrastructurii de cercetare și a laboratoarelor vii agroecologice

Laboratoarele vii sunt ecosisteme deschise inovării, care se bazează pe procese participative, implicând atât utilizatorul laboratorului, cât și actori din diferite sectoare în vederea integrării lor în viața comunităților rurale. Crearea unor laboratoare vii, a unei infrastructuri de cercetare și a unor teritorii agroecologice sunt elemente cheie care vor permite o tranziție de succes către agroecologie. Proiectul va dezvolta un cadru care să favorizeze și să analizeze laboratoarele vii, infrastructurile de cercetare și teritoriile agroecologice actuale și trecute.

  • Pregătirea finanțatorilor în vederea unor finanțări crescute și complementare a agroecologiei

Agroecologie pentru Europa (AE4EU) va identifica potențiale adaptări ale schemelor de finanțare de lungă durată astfel încât să sprijine o cooperare și coordonare mai bune a finanțatorilor europeni publici și privați și va propune recomandări în vederea unei finanțări mai ample și complementare.

  • Consolidarea capitalului uman și social

În vederea facilitării schimbului de cunoștințe între actorii agroecologici la nivel european, va fi creată o Rețea Europeană de Interschimb în Agroecologie, care va include o diversitate de actori (țărani și fermieri, întreprinderi din sector, cercetători, consumatori, cetățeni). De asemenea, prin intermediul rețelei, vor fi identificate căi pentru dezvoltare și învățare participativă în vederea îmbunătățirii cercetării și inovării agroecologice.

  • Creșterea capacității de a crea propuneri pentru poltici publice în situații partilare

Proiectul va identifica și analiza cadrele legislative care include elemente ale agroecologiei și va propune recomandări de politici publice viitoare, care să sprijine și să promoveze dezvoltarea agroecologiei în Europa, cu precădere în contextul eco-schemelor, a Pactului Verde European , a strategiei De la Fermă la Furculiță și a Politicii Agricole Comune.

  • Crearea unui parcurs și a unui cadru pentru o rețea a actorilor interesați de un parteneriat european în agoecologie

Agroecologie pentru Europa (AE4EU) va dezvolta un parcurs și un cadru pentru o rețea europeană care să includă laboratoare vii agroecologice, infrastructuri de cercetare și alți actori relevanți în vederea creării unui parteneriat european. Per ansamblu, este dorită accelerarea tranziției către practici sustenabile în sistemele agro-alimentare prin intermediul networking-ului, a conectivității și a inovării localizate într-un mediu co-creativ.

Cei doisprezece parteneri ai proiectului sunt: ISARA (Franța), University of Gastronomic Sciences (Italia), Agroecology Europe (Belgia), Coventry University (Marea Britanie), Thünen-Institute (Germania), Wageningen University and Research (Țările de Jos), Agreoecologiki (Grecia), European Coordination Via Campesina (Belgia), Council for Agricultural Research and Economics (Italia), University of Santiago de Compostela (Spania), Eco Ruralis (România) și Swedish University of Agricultural Sciences (Suedia).

 Acest proiect a primit finanțare din partea programului Uniunii Europene Orizont 2020 de Cercetare și Inovare prin acordul de finanțare nr. 101000478

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *