Fără parcuri fotovoltaice în siturile Natura 2000 din jud. Arad!

În cadrul unei scrisori înaintate Consiliului Județean Arad, Asociația Eco Ruralis își exprimă îngrijorarea față de potențiala dezvoltare a proiectului propus de SC West Power Investments SRL, de construire și racordare a parcului fotovoltaic Arad 1, cu impact dezastruos asupra mediului natural, precum și a comunităților rurale locale și agriculturii tradiționale.

Luând la cunoștință

  • de anunțul privind dezbaterea publică referitor la intenția de elaborare a Planului de Urbanism Zonal: Construire și racordare parc fotovoltaic Arad 1,
  • că locația propusă se suprapune în totalitate peste două arii naturale protejate de interes comunitar, și anume RO0231 Nădab-Socodor-Vărșad și ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

și având în vedere

  • că legislația europeană stabilește standarde pentru conservarea naturii și încurajează statele membre să conlucreze în același cadru legislativ pentru a proteja speciile și habitatele cele mai vulnerabile,
  • că Uniunea Europeană recunoaște contribuția majoră pe care agricultura la scară mică a avut-o asupra menținerii și îmbogățirii biodiversității, un nivel înalt de biodiversitate corespunzând cu o activitate agricolă la scară mică,
  • importanța pe care siturile Natura 2000 o au, prin această abordare diferită, de protejare a naturii și, în același timp, de permitere a activității umane (precum agricultura extensivă) în interiorul lor, conducând astfel la beneficii mutuale. Astfel, peste 40% din suprafața siturilor Natura 2000 constituie suprafețe agricole,
  • faptul că o colaborare între natură și comunitățile locale, mai degrabă decât acționarea împotriva lor, reprezintă o bază în eforturile de reducere a efectelor schimbărilor climatice,

Considerăm că amplasarea propusă pentru proiectul de parc fotovoltaic al SC West Power Investments SRL este extrem de nafavorabilă și cu impact dezastruos atât asupra ecosistemelor diverse ale celor două situri Natura 2000, precum și asupra continuării sistemelor agricole tradiționale de producție, cu valoare de mediu, socială și economică pentru comunitățile rurale învecinate.

Așadar, solicităm Consiliului Județean Arad să acorde prioritate protejării siturilor Natura 2000 și, implicit imperativelor de salvgardare a biodiversității și comunitătilor rurale locale și să aibă în vedere o amplasare a proiectului propus într-o altă locație, unde impactul său să fie cât mai mic cu putință.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *