Stop războiului din Ucraina!

Eco Ruralis – Asociația Țăranilor și Țărăncilor din România își exprimă solidaritatea cu cetățenii din Ucraina, în mod special cu populația care trăiește în mediul rural, extrem de vulnerabilă la atrocitățile cauzate de război. Prin acest mesaj public facem apel la demilitarizarea imediată și la pace pe teritoriul Ucrainei. Totodată cerem Președintelui României, Parlamentului României și Guvernului României să folosească toate mijloacele democratice pentru a înlesni pacea în Ucraina și în regiune.

English:

Eco Ruralis – The Association of Peasants and Peasants of Romania expresses its solidarity with the citizens of Ukraine, especially with the population living in rural areas, extremely vulnerable to the atrocities caused by the war. Through this public message we call for immediate demilitarization and peace on the territory of Ukraine. At the same time, we call on the President of Romania, the Parliament of Romania and the Government of Romania to use all democratic means to facilitate peace in Ukraine and the region.

Yкраїнський:

Eco Ruralis – Асоціація селян і селян Румунії висловлює свою солідарність з громадянами України, особливо з населенням, яке проживає у сільській місцевості, надзвичайно вразливому до звірств, спричинених війною. Цим публічним повідомленням ми закликаємо до негайної демілітаризації та миру на території України. Водночас ми закликаємо Президента Румунії, Парламент Румунії та Уряд Румунії використати всі демократичні засоби для сприяння миру в Україні та регіоні.

Pусский:

Eco Ruralis – Ассоциация крестьян и крестьян Румынии выражает солидарность с гражданами Украины, особенно с населением, проживающим в сельской местности, крайне уязвимой перед зверствами, вызванными войной. Этим публичным посланием мы призываем к немедленной демилитаризации и миру на территории Украины. В то же время мы призываем президента Румынии, парламент Румынии и правительство Румынии использовать все демократические средства для содействия миру в Украине и регионе.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *