Țăranii, micii producători și apicultorii vor o agricultură agroecologică, fără chimicale!

In data de 22 noiembrie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență – OUG pentru reglementarea folosirii de chimicale în agricultură (numite și “produse de protecție a plantelor”) pe teritoriul României. Prin acest demers, România își respectă obligațiile europene pentru folosirea responsabilă a pesticidelor, ce includ planul de a reduce pesticidele cu 50% până în 2030. Totodată, prin acest proiect de OUG, România vine în întâmpinarea proiectului de Regulament UE privind utilizarea durabilă a produselor fitosanitare (SUR). Toate aceste măsuri sunt asociate cu strategia de la Fermă la Furculiță care a fost asumată și de România printr-un proces democratic.

Asociația Eco Ruralis, reprezentând peste 17,000 de țărani și mici producători din România împreună cu federația apicultorilor ROMAPIS, consideră că reglementarea cât mai strictă a tuturor input-urilor chimice în agricultură este binevenită pentru producătorii mici și mijlocii deoarece contribuie la sănătatea mediului, a consumatorilor și a persoanelor care lucrează sau intră în contact direct cu aceste substanțe toxice. Susținem așadar proiectul de OUG în dezbatere și reglementarea imediată și cât mai strictă a substanțelor chimice și de sinteză, de cele mai multe ori dăunătoare pentru mediu și om.

Reglementarea propusă de MADR este în concordanță cu strategia UE privind asigurarea autonomiei strategice pentru produsele alimentare de producție europeană. O condiție pentru durabilitatea activităților agricole este utilizarea responsabilă și conservarea resurselor naturale. După cum indică proiectul de Regulament SUR (menționat mai sus), controlul strict al chimicalelor în agricultură poate contribui la acest obiectiv. 

Proiectul de Ordonanță interzice de asemenea comercializarea pe teritoriul României a seminţelor tratate cu “produse de protecţie a plantelor” omologate în țările din afara UE, dar neomologate în România sau în alt stat membru al Uniunii (art. 39, 41). Considerăm că această măsură are un impact pozitiv direct asupra calității produselor alimentare rezultate, contribuind atât la protejarea mediului cât și a sănătății consumatorilor. De asemenea, ordonanța interzice aplicarea tratamentelor fitosanitare la plante melifere, cât şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului (art. 49). Această măsură este una necesară pentru a proteja efectivul apicol (albinele) care au un rol esențial în asigurarea polenizării culturilor agricole, și deci contribuie la productivitatea agricolă. 

Eco Ruralis și ROMAPIS se delimitează de mesajele publice apărute în presa de specialitate bazate pe declarații ale unor organizații pretins reprezentante ale micilor fermieri și producători agricoli. Impactul reglementării chimicalelor (toxice și foarte toxice) asupra producției agricole la scară mică și mijlocie va fi unul minim și mai degrabă pozitiv, asigurând o mai mare calitate a produselor comercializate și o mai bună siguranță a muncii pentru fermieri. În lipsa unei reglementări stricte, fermierii mici și medii sunt de regulă cei mai expuși și vulnerabili, de cele mai multe ori neavând acces la informațiile necesare pentru a putea realiza tratamente și dozări corecte. În același timp, implementarea acestei reglementări poate spori siguranța consumatorilor și încrederea în producătorii care o respectă. În plus, respingem în mod public vocile care au criticat reglementarea strictă a chimicalelor, folosind actuala criză alimentară și de securitate din regiune ca pretext pentru a dereglementa chimicalele. Producerea hranei de calitate nu este posibilă fără folosirea responsabilă a produselor de protecția plantelor, în care scop este esențială reducerea progresivă a utilizării lor.

Pe termen mediu și lung, Eco Ruralis și ROMAPIS susținem interdicția drastică a produselor chimice de sinteză, cu scopul tranziției către o agricultură agroecologică compatibilă cu strategia UE de la Fermă la Furculiță și cu Pactul Verde. În acest context, reglementarea strictă a produselor de protecție fitosanitară este un prim pas în această direcție, care sperăm să continue.

Ne folosim de acest prilej pentru a solicita public MADR să nu repete și în acest an derogările pentru folosirea produselor din clasa neonicotinoidelor pentru niciun tip de cultură. Procedând astfel, România abuzează prevederile art. 53 din Regulamentul (CE) 1107/2009, care prevede posibilitatea exceptării de la interdicția folosirii unor pesticide numai ca situații excepționale și cu caracter de urgență și nicidecum a repetării acestora pe o perioadă de 10 ani, cum se întâmplă în cazul României. Prin aceste excepții de la regulă, România riscă sănătatea mediului și mai ales a albinelor și a celorlalți polenizatori, sănătatea oamenilor și nu în ultimul rând transmite un mesaj negativ țăranilor și micilor producători (inclusiv apicultorilor), care reprezintă majoritatea covârșitoare a persoanelor active în agricultură din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *