Declarația Forumului European al Tinerilor Fermieri

Prin proiectul BOND (Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the Farming Sector in Europe), Asociația Eco Ruralis a organizat în perioada iulie-septembrie 2020 Forumul European pentru Viitorul Tinerilor Fermieri care s-a bucurat de participarea a 34 de tineri fermieri (jumătate femei/jumătate bărbați) cu vârsta sub 34 de ani din 34 de țări europene.

Forumul a fost un prilej pentru această nouă generație de fermieri să își împărtășească viziunile, să își exprime nevoile și aspirațiile. Rezultatul sesiunilor din perioada iulie – septembrie 2020 este Declarația Forumului European al Tinerilor Fermieri, care propune recomandări și soluții politice pentru factorii de decizie din întreaga Europă.

Tineri Fermieri europeni pentru Viitor

Forum Online

Declarație comună

În aceste vremuri extraordinare, tinerii fermieri sunt mai importanți ca niciodată. Vocea noastră este crucială și nu numai că muncim din greu pentru a ne construi viitorul și pentru a deveni liderii de mâine, ci și pentru a prelua conducerea astăzi. Această Declarație este un instrument de inspirație pentru toți cei implicați în procesele de politici publice în domeniul alimentar și agricol. Ea oferă perspective noi din realitățile de zi cu zi ale tinerilor fermieri, precum și recomandări și soluții pentru factorii de decizie politică europeni.

Noi suntem tineri fermieri din întreaga Europă. În fiecare zi ne confruntăm cu cadrul politic problematic în materie de alimentație și agricultură, care pretinde că ne sprijină, dar care, în realitate, ne limitează tot mai mult drepturile fundamentale.

Revigorarea sistemelor alimentare europene nu poate fi realizată fără participarea deplină a tinerilor și fără respectarea drepturilor noastre fundamentale. Asta nu este doar o chestiune de resurse financiare. Tinerii se luptă, de asemenea, pentru a fi incluși în toate aspectele societății și la toate nivelurile politicii agricole.

Această declarație face apel la întreaga societate să construiască un sistem alimentar durabil în care noi, ca mici producători, dorim să jucăm un rol central. Avem și putem oferi mult mai mult și solicităm ca sfera de aplicare a participării noastre în acest proces să nu se limiteze la cea de simplu implementator de tehnologie – un simplu instrument al unui lanț de aprovizionare cu alimente – în timp ce poziția noastră ca fermieri devine din ce în ce mai marginală.

Nu există un viitor pentru sistemele alimentare durabile fără agricultori și s-ar putea să nu mai existe agricultori dacă tinerilor fermieri nu li se permite să lucreze și să se dezvolte. În calitate de tineri fermieri din Europa, tot ceea ce ni se oferă sunt politici goale care declară doar pe hârtie că rolul nostru este important pentru viitorul agriculturii, în timp ce neagă realitatea cadrului politic vitreg pentru activitățile noastre de zi cu zi.

Dar, în calitate de tineri fermieri, suntem plini de speranță. Vrem să fim stăpâni pe propriul nostru viitor, pe capacitatea noastră de a produce și de a ne îndeplini rolul de componentă centrală a societății. Vom garanta dreptul la hrană pentru toți, fără a afecta natura și punând cunoștințele și capacitățile noastre agroecologice în centrul modelului nostru de producție.

Reprezentăm inovația în toate sensurile cuvântului. Oferim o reînnoire de care viitoarele sisteme alimentare durabile au atât de mare nevoie și nu vom accepta să pierdem controlul asupra producției noastre.

Vrem să ne bucurăm de drepturile noastre la pământ și la apă și la o viață decentă. Ne propunem să creăm sisteme alimentare durabile care să respecte natura și toate resursele naturale și care să ne permită să producem alimente sigure și de calitate pentru toți. Dorim să îi ajutăm pe cei care se simt deconectați de natură și ne opunem celor care intenționează să o distrugă în interes financiar. Dorim ca fermele noastre să îndeplinească multiple nevoi pentru societate – de la a fi o soluție la schimbările climatice la a furniza hrană pentru consumatori.

Pentru a ne asigura că toată lumea poate avea o hrană bună și pentru a adăuga valoare produselor noastre, tinerii fermieri doresc să lucreze împreună, să fie susținuți în mod colectiv, să aibă acces la diferite opțiuni de prelucrare a alimentelor și la piețe.

Pentru a schimba cadrul politic și pentru a realiza sisteme alimentare durabile centrate pe drepturile agricultorilor și ale consumatorilor, trebuie să abordăm următoarele elemente:

POLITICI ALIMENTARE ȘI AGRICOLE ALE UE PENTRU VIITOR, CU TINERII FERMIERI CA ACTORI CENTRALI

Avem nevoie de noi criterii pentru a le conferi tinerilor fermieri o mai mare vizibilitate. Dorim o nouă definiție care să nu fie legată doar de vârsta și dimensiunea fermei, ci și de dorința de a începe o nouă profesie.

Cunoștințe și competențe. Ne dorim dreptul de a ne vedea recunoscute cunoștințele țărănești, dincolo de dobândirea formală a cunoștințelor. Avem nevoie de o educație agricolă de bază pentru a înțelege mai bine relația dintre sol, plante/legume și animale. Cunoștințele agricole practice ar trebui să fie predate de la o vârstă fragedă (de exemplu, ateliere practice de altoire la grădiniță și la școală). Recunoaștem cunoștințele țăranilor ca fiind esențiale și transferul acestor cunoștințe între generații ca parte centrală a formării noastre. Dorim să construim în continuare relații orizontale, astfel încât să încurajăm o creștere a transferului de cunoștințe.

Guvernele trebuie să recunoască faptul că cererile tinerilor fermieri sunt esențiale în guvernarea din domeniul alimentației și al agriculturii, iar noi trebuie să ne facem auziți la nivel local și european. Programele pentru tinerii fermieri sunt în prezent foarte greu de accesat, din cauza birocrației și a ineficienței. În plus, acestea nu răspund nevoilor noastre în ceea ce privește accesul la terenuri, transferul de cunoștințe și accesul la piețe, credite și subvenții.

Un viitor mai bun pentru agricultură trebuie să se bazeze pe justiție socială. Cerem încetarea oricărui sprijin direct și indirect pentru procesele de industrializare, cum ar fi biocombustibilii sau fermele gigantice de creștere a animalelor. Sistemul inechitabil de plată a PAC, bazat pe plata pe suprafață, trebuie să înceteze.

Fondurile publice trebuie să devină accesibile tinerilor în mod democratic. Pentru a îmbunătăți accesul la fonduri, birocrația și corupția sunt obstacolele predominante ce trebuie înlăturate. De aceea, cerem să se ia măsuri imediate pentru a reduce efectiv corupția și pentru a depăși obstacolele birocratice.

Plățile directe (subvențiile) din fonduri publice trebuie să acorde prioritate micilor fermieri (producători) locali, protejând în același timp dreptul comunităților locale la dezvoltare. Condiționalitatea socială (standardele sociale înalte pentru condiții de muncă decente) ar trebui să fie principalul criteriu pentru primirea subvențiilor.

Politicile publice la toate nivelurile, inclusiv PAC, trebuie să protejeze comunitățile locale de acapararea terenurilor și să acorde prioritate tinerilor fermieri agroecologici la scară mică, asigurând în același timp un acces echitabil și corect la terenuri la nivel local, național și regional, precum și reducerea inegalităților în interiorul și între țările din Europa.

În plus, sistemele de protecție socială trebuie îmbunătățite, în special cele legate de concediul de maternitate și de concediul parental, precum și politicile în caz de boală. Acest lucru ar putea asigura în același timp viabilitatea planificării familiale și a investițiilor agricole.

DEZVOLTAREA PIEȚELOR PENTRU URMĂTOAREA GENERAȚIE DE AGRICULTORI

Avem nevoie de un cadru legislativ care să garanteze siguranța pentru consumatorii noștri fără a crea obstacole birocratice suplimentare, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea alimentelor, în special pentru micii producători. Din cauza dimensiunii producției lor, în special micii producători se confruntă cu un număr extraordinar de dificultăți inutile în procesarea alimentelor. Legislația actuală nu ne sprijină; în schimb, facilitează corupția și are ca rezultat greutăți birocratice și financiare considerabile.

Garantatarea sănătății și alimentelor de calitate pentru toți. Relația dintre dreptul la hrană și dreptul la sănătate trebuie să se afle în centrul tuturor politicilor agricole, mai ales privind accesul la piețe.

Prețuri corecte și accesibile pentru toți. Prețurile alimentelor trebuie să reflecte toate costurile ascunse. De exemplu, în producția de alimente foarte ieftine, nu sunt abordate numeroasele aspecte legate de costurile sociale ascunse (exploatarea lucrătorilor migranți, de exemplu) și de costurile de mediu (abuzul de pesticide și poluarea apei și a solului). Achizițiile publice pot juca un rol esențial în îmbunătățirea accesului la produse de calitate pentru comunitățile cu venituri mici. În plus, problema concurenței neloiale cu supermarketurile și marii retaileri necesită o mai bună reglementare.

Solicităm modele și scheme diverse de acces la piețe, inclusiv achiziții publice și sensibilizarea consumatorilor, precum și politici de investiții pentru a sprijini lanțurile alimentare scurte, de la împrumuturi la investiții în infrastructuri.

Cunoștințe. Trebuie să facilităm un schimb cât mai mare și mai divers de experiență pentru a ne putea consolida cunoștințele. Cooperativele de fermieri reprezintă un punct de plecare unic pentru dezvoltarea și schimbul de cunoștințe despre agricultura durabilă, precum și pentru utilizarea la comun de instrumente și alte resurse.

Prioritatea piețelor locale, cu sprijinul politicilor publice, este o necesitate. Piețele de la toate nivelurile ar trebui să funcționeze conform unui proces democratic, punând producătorii de alimente în centru, asigurând garanții împotriva conflictelor de interese și a practicilor comerciale neloiale și protejând accesul la piețe al tinerilor fermieri agroecologici la scară mică.

GARANTAREA DREPTURILOR NOASTRE LA RESURSELE NATURALE – PĂMÂNT, SEMINȚE ȘI APĂ – PENTRU A ASIGURA UN VIITOR VIABIL PENTRU TINERII FERMIERI

Recunoașterea drepturilor. Drepturile noastre trebuie să fie recunoscute și respectate. Trebuie să avem posibilitatea de a ne exercita drepturile noastre ca țărani.

Conștientizarea cu privire la Declarația Națiunilor Unite privind drepturile țăranilor și ale altor persoane care lucrează în zonele rurale (UNDROP) este o provocare permanentă, nu numai în rândul țăranilor, ci și în rândul statelor. Ne dorim acțiuni și politici care să pună în practică prevederile UNDROP și care să creeze instrumente de monitorizare a implementării acesteia.

Dreptul la pământ. Dreptul la pământ este un drept fundamental și inalienabil care ne permite să fim fermieri. Puținele inițiative pozitive existente care recunosc dreptul nostru la pământ ar trebui extinse în toată Europa, iar exemplele ar trebui promovate și puse în aplicare.

Dreptul la semințe. Dorim să producem, să schimbăm și să vindem propriile semințe și trebuie să protejăm și să împărtășim cunoștințele despre cum să ne producem propriile semințe.

Dreptul la apă. Barierele birocratice și economice privind accesul la apă trebuie să fie înlăturate, iar apa ar trebui să fie gestionată la nivel comunitar pentru a depăși conflictul din jurul privatizării apei. Dreptul la apă al pescuitului la scară mică trebuie promovat și protejat.

Referire la politicile în domeniul alimentației și agriculturii. Noile politici alimentare și agricole ar trebui să se bazeze pe UNDROP. Trebuie să renunțăm la abordarea centrată pe comerț care a caracterizat aceste politici în trecut, sărăcind fermierii și poluând și mai mult mediul, fără a combate eficient foametea în lume.

SPRIJIN PENTRU CA TINERII FERMIERI SĂ LUCREZE ÎMPREUNĂ, SĂ INOVEZE ȘI SĂ ÎMPĂRTĂȘEASCĂ CUNOȘTINȚELE ÎN MOD CREATIV

Decalajul digital. Zonele rurale sunt mai puțin bine conectate decât orașele, deoarece atât sectorul privat cât și statele investesc mai puțin capital în infrastructura în bandă largă pentru acces la internet în aceste zone, având în vedere riscurile și concentrarea pe profitul pe termen scurt. Acest lucru are ca rezultat deficiențe în procesul general de digitalizare, deoarece viteza actuală a benzii largi este cu mult în urma obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind acoperirea rețelelor rurale. Susținem extinderea investițiilor publice în telecomunicații, în e-mobilitate și în infrastructura „soft” care leagă comunitățile rurale și promovează „antreprenoriatul inteligent”. Solicităm soluții digitale locale pentru a reduce decalajul dintre zonele urbane și cele rurale. De asemenea, în procesul de creștere digitală ar trebui să se asigure egalitatea de gen și de vârstă în utilizarea instrumentelor digitale.

Digitalizarea și proprietatea asupra datelor. Privatizarea datelor, drepturile asupra datelor, concentrarea economiei și dematerializarea sunt aspecte care trebuie abordate imediat dacă acest proces de digitalizare a agriculturii va mai continua. Recunoașterea dreptului de proprietate al agricultorilor asupra datelor trebuie să fie o obligație a legiuitorilor de la toate nivelurile de guvernare.

Cerem criterii sociale pentru a evalua progresul pozitiv al inovării. Acestea pot fi: 1) impactul asupra forței de muncă și a mijloacelor de trai, 2) deconectarea de natură, 3) relația dintre inovare și comunități, 4) modul în care tehnologia poate fi utilizată pentru a ne proteja drepturile.

Rolul tinerilor fermieri în procesul de inovare este esențial. Noi folosim tehnologii realizate de alții, dar și noi generăm inovații și, prin urmare, suntem agenți de transfer. Dorim ca ideile și datele tinerilor fermieri să fie protejate. Avem nevoie ca tinerii fermieri să aibă posibilități mai bune de a organiza munca în comun, de a crea rețele prin intermediul inovării digitale și de a păstra controlul asupra procesului în mâinile noastre.

Digitalizarea pieței și relocalizarea piețelor de alimente. Am dezvoltat noi modalități de accesare a piețelor, multe dintre acestea fiind în curs de implementare, cum ar fi lanțurile scurte de aprovizionare de care beneficiază direct comunitățile locale. De asemenea, putem găsi multe exemple de ecoturism care sunt gestionate digital de către tinerii fermieri. Trebuie să facem un schimb mai amplu de aceste experiențe și să primim sprijin public specific în acest scop.

Nu în ultimul rând, inovația este esențială pentru a promova modele orizontale și democratice de educație, transfer de cunoștințe și sensibilizare a publicului, cum ar fi trasabilitatea alimentelor care îi duce pe consumatori înapoi la sursă.

Această Declarație a fost concepută în cadrul proiectului UE Orizont2020 BOND – Bringing Organisations & Network Development to higher levels in the farming sector in Europe. Procesul de consultare a implicat tineri fermieri din zeci de țări europene, care au participat la Forumul „Tineri fermieri pentru viitor” organizat în perioada iulie – septembrie 2020. În procesul de elaborare a Declarației au contribuit 34 de tineri fermieri cu vârsta sub 34 de ani, din 34 de țări europene.

***

Declarația în format PDF în limba română.

Declarația în format PDF în limba engleză.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *